regulamin serwisu i polityka cookies

Regulamin Serwisu

Niniejszy regulamin (dalej także: „Regulamin”) określa:

a) zasady korzystania z serwisu www.thefocuslabo.pl (dalej także: „Serwis”), którego właścicielem i administratorem jest Focus Up Sp. z o.o. z siedzibą przy Bilczyce 260, 32-420 Gdów, KRS: 0000873174, NIP: 9452240368, REGON: 387684040 (dalej także: „thefocuslabo.pl” lub zamiennie „Administrator”). Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest thefocuslabo.pl. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane przez Administratora zgodnie z RODO. Kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: rodo@thefocuslabo.pl;

b) zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Regulaminie, w tym przede wszystkim podstawę prawną, cel, zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa i obowiązki osób, których dane osobowe są przetwarzane celem dochowania wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej także: „RODO”) i innych powszechnie obowiązujących aktów normatywnych;

c) informacje dotyczące plików cookies.

Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobligowany jest do zapoznania się z Regulaminem – rozpoczęcie korzystania z Serwisu jest równoznaczne z pełną akceptacją postanowień Regulaminu.

Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne, jak również ma charakter promocyjny i informacyjny oraz nie wymaga podawania thefocuslabo.pl przez użytkownika Serwisu jakichkolwiek danych osobowych, za wyjątkiem wypełniania formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie (dalej: „Formularz”), umożliwiającego przesyłanie zapytań do thefocuslabo.pl lub pobranie publikacji udostępnianych przez thefocuslabo.pl, z tym, że podanie danych osobowych przy wypełnianiu Formularza jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych osobowych do kontaktu lub pobierania publikacji w zakresie wskazanym w Regulaminie lub Serwisie uniemożliwia nawiązanie kontaktu. Dobrowolne podanie danych osobowych – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Serwisie – jest podstawą nawiązania kontaktu. Poprzez wysłanie Formularza użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu w celu kontaktu lub pobierania publikacji lub w celach marketingowych oraz wyraża zgodę – zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną – na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez thefocuslabo.pl. Niepodanie danych osobowych wskazanych w Formularzu uniemożliwia skorzystanie z ww. funkcji zawartych Serwisie. Użytkownik oświadcza, że wszystkie dane przekazane podczas uzupełniania Formularza są prawidłowe i prawdziwe.

Dane osobowe:

a) będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu lub pobierania publikacji w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. f) RODO lub w celach marketingowych w oparciu o treść art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

b) w celach marketingowych będą przechowywane do momentu wycofania zgody;

c) w celu nawiązania kontaktu lub pobierania publikacji będą przechowywane do momentu wycofania zgody lub ustania przetwarzania w celach analityki oraz planowania biznesowego na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi później. Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, telefon, adres kontaktowy.

Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów oraz podmioty współpracujące z Administratorem celem wykonania czynności kontaktowych.

Użytkownik posiada prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Serwis oraz wszelkie treści i materiały zamieszczone w Serwisie są objęte ochroną praw autorskich thefocuslabo.pl.

Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Plików Cookies.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie. thefocuslabo.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiana Regulaminu nastąpi poprzez umieszczenie w Serwisie.

 

Polityka Plików Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę Serwisu Internetowego.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Serwisu Internetowego w następujących celach:

a) prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Serwisu Internetowego;

b) remarketingu, czyli badania cech zachowania odwiedzających Serwis Internetowy poprzez anonimową analizę ich działań w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci reklamowej firmy Google Inc. oraz Facebook Ireland Ltd. oraz inne sieci reklamowe.Administrator może korzystać w Serwisie Internetowym z usług Google Analytics oraz Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają analizować ruch w Serwisie Internetowym. Gromadzone dane są to dane zbiorcze, przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację poszczególnej osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem Internetowym. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie Internetowym gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Serwis Internetowy oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu Internetowego, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, z których odwiedzają stronę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy użytkownik ma jednak możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu Internetowego.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz Serwis Internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.